فایل های دسته بندی افکت ها و قاب ها - صفحه 1

افکت نقاشی روشیشه

این افکت تصاویر شما را به نقاشی روی شیشه تبدیل می کند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افکت نقاشی روی بدن

این افکت تصاویر شما را برروی هر نقطه از بدن که بخواهید منتقل می کند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افکت نقاشی رنگارنگ

این افکت تصاویر شما را به نقاشی هایی با رنگهای متفاوت تبدیل می کند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افکت نقاشی رنگ و روغن 2

این افکت تصاویر شما را به نقاشی رنگ و روغن تبدیل می کند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افکت نقاشی با پاستیل روغنی

این افکت تصاویر شما را به نقاشی با پاستیل روغنی تبدیل می کند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افکت نقاشی رنگ و روغن

ای افکت یکی دیگر از افکت های است که عکس شما را به نقاشی تبدیل می کند و عکس های آن  در فیلم داخل پکیج مشخص است.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افکت نقاشی رنگ و روغن

این افکت تصاویر شما را به نقاشی رنگ و روغن بسیار شفاف و دیجیتالی تبدیل می کند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افکت نقاشی رنگ و روغن

این افکت تصاویر شما را به تقاشی رنگ و روغن بسیار طبیعی تبدیل می کند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افکت نقاشی عصر باروک

این افکت تصاویرتان را به نقاشی های عکس باروک تبدیل می کند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی