فایل های دسته بندی داستانی - صفحه 1

حكايت زندگی برزخی من

یکی از زیباترین وجذاب ترین صحنه های بعد از مرگ به زبانی ساده و داستان گونه به نمایش درآمده است. این کتاب زیبا به سبک کتاب سیاحت غرب آیت الله قوچانی تدوین شده است.نویسنده سعی نموده است از زبان جوانی که  در اثر حادثه ای فوت نموده حقایق و اتف...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل