فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1390

دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1390

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی

نحوه نگارش و چند نمونه اظهارنامه و شکوائیه و دادخواست و قرارداد و....

قیمت : 3,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

جزوه مخصوص رشته حقوق با موضوع پزشکی قانونی

قیمت : 3,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه حقوق جزای اختصاصی

جزوه حقوق جزای اختصاصی گردآوری: حسین گلدوزیان1

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ (ﺟﻠﺪ دوم) ﺳﺆاﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ

قیمت : 3,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه کارآموزی وکالت

راهنمای ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه کارآموزی وکالت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها و آشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)

مطابق ماده 183 قانون مدنی: قرارداد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آنها باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش حقوق مهندسی

جزوه آموزشی حقوق مهندسی شامل شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش نویسی و چک لیست نظارت

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل