فایل های دسته بندی زمین شناسی - صفحه 1

گزارش کار آزمایشگاه تعیین درصد وزنی رطوبت در خاک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه تعیین درصد وزنی رطوبت در خاک درس مکانیک خاک

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب

مقاله استاندارد ها روش تعيين و اندازه گیری مقدار نرمال فلوئور (یون فلوراید) در آب

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل