فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت رشد شناخت اجتماعی

پاورپوینت تخصصی رشد شناخت اجتماعی شناخت اجتماعی یعنی اینکه افراد چگونه دیدگاه ها، احساس ها، افکار، و انگیزش های خود و دیگران را در می یابند و درباره روابط اجتماعی چطور فکر می کنند.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خشم در كودكان

پاورپوینت تخصصی با موضوع خشم در كودكان خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در هنگام روبرو شدن با محركهای نامناسب محیطی است و احساسی است كه همه بچه ها به نوعی آن را تجربه میكنند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد ارتباطات

پاورپوینت تخصصی در مورد ارتباطات

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل