فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت هوش هیجانی معلمان و رابطه آن با رضایت از زندگی و رضایت شغلی

این مقاله از یک طرف به دنبال کشف رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی و از طرف دیگر،رابطه بین هوش کاری و رضایت کلی از زندگی معلمان رومانی میباشد. هدف مقاله ،کشف همبستگی بین هوش هیجانی با نگرش مثبت نسبت به کار و با رضایت کلی از زندگی معلمان است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رشد شناخت اجتماعی

پاورپوینت تخصصی رشد شناخت اجتماعی شناخت اجتماعی یعنی اینکه افراد چگونه دیدگاه ها، احساس ها، افکار، و انگیزش های خود و دیگران را در می یابند و درباره روابط اجتماعی چطور فکر می کنند.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خشم در كودكان

پاورپوینت تخصصی با موضوع خشم در كودكان خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در هنگام روبرو شدن با محركهای نامناسب محیطی است و احساسی است كه همه بچه ها به نوعی آن را تجربه میكنند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد ارتباطات

پاورپوینت تخصصی در مورد ارتباطات

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل