فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

پاورپوینت FMEA تجزيه و تحليل خطا و آثار آن

هدف از اقدامات اولویت بندی شده كاهش ریسك ناشی ازوجود اشكالات بالقوه درمحصول وفرایند و افزایش قابلیت اطمینان آنها می باشد.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیاده سازی ارگونومی در محیط اداری

ارگونومی از كارمند و ایستگاه كارش شروع می‌شود و به كل قسمت یا سازمان تسری می یابد.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارگونومی و كار زنان

امروزه حدود 60 درصد از زنان بالای 16 سال به كارهای مختلف اشتغال دارند . زنان تقریبا 44 درصد از نیروی كار و 33درصد از آسیب دیدگان در كار را تشكیل می دهند . توجه به تفاوت ها در ابعاد بدن زنان و مردان برای طراحی ابزار و محل كار یكی از وظایف مهم ارگونومیست هاست.

قیمت : 1,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تکنیک های نزدیک ترین همسایه

پاورپوینت تخصصی تکنیک های نزدیک ترین همسایه

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی

پاورپوینت تخصصی استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی

قیمت : 2,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل