فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

تحقیق در مورد جهت ‌يابی

يافتن جهت ‌های جغرافيايی را جهت ‌يابی گويند. جهت ‌يابی در بسياری از موارد کاربرد دارد. برای نمونه وقتی در کوهستان، جنگل، دشت يا بيابان گم شده باشيد، با دانستن جهت ‌های جغرافيايی، مي ‌توانيد به مکان مورد نظرتان برسيد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد انواع ابرها

ابرها توده های قابل رویت قطرات آب يا بلورهای يخ بوده كه در تروپوسفر زمين (پست ترين لايه جو زمين) شناورند و با نيروی باد حركت می كنند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل