فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

پرورش قارچ در منزل

آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت های موفقیت در ازمون های وکالت

مهارت های موفقیت در ازمون های وکالت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش فنون تست زنی

در آزمون های چهار گزینه ای تاکید سوالات بر مفاهیم و جزییات می باشد. بنابراین هنگام مطالعه جهت آمادگی برای این آزمون ها، همه ی نکات درس را بدقت بخوانید. و هیچ قسمتی را رها نکنید. خود را به جای طراح سوال گذاشته، و سعی کنید هیچ نکته ای را از قلم نیندازید.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نحوه ارائه مقاله به زبان انگلیسی

مقاله نویسی از نظر کلی به دو دسته کلی تقسیم بندی میشود: * مقاله کنفرانسی * مقاله مجله ای وهچنین از نظر تهیه و نوشتاری به دو دسته زیر تقسیم بندی میشود: * مقاله فارسی * مقاله انگلیسی

قیمت : 3,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل