فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

تحقیق عروسک باربی از نظر دکتر عباسی

این فایل تحلیل دکتر عباسی از تولید عروسک روسی باربی در جهان است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته های هوانوردی و خلبانی

قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 4,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته گردشگری

قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته علوم آزمایشگاهی

قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 3,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته حقوق

قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته کشتیرانی

دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته کشتیرانی

قیمت : 3,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته مامایی

دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته مامایی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته عکاسی

دانلود مجموعه 6 قالب و تم پاورپوینت آماده برای رشته عکاسی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی