فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

ساخت پروکسی

ساخت پروکسی برای تلگرام

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آموزشی تایپ ده انگشتی

آموزش تایپ همزمان با ده انگشت به طور همزمان براس سرعت بخشید به کار

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه لیست پیوندی ساختمان داده برای معدل گیری از نمرات دانشجویان

سورس کد برنامه لیست پیوندی برنامه ای که با استفاده از لیست پیوندی نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و معدل دانشجویان را از کاربر می گیرد و مشخص می کند آیا دانشجویی با نام مورد نظر در بین دانشجویان هست و کمترین و بیشترین معدل مربوط به چه دانشجویانی است

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل