فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

امکان سنجی تولید نمک تصفیه شده

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه با فرمت pdf و با دارای 65 صفحه و قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی فرآورده های لبنی

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی فرآورده های لبنی

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل