فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

حسابرسی زیست محیطی

یکپارچه سازی ملاحظات زیست محیطی در کار حسابرسی عملیاتی با فرمت پی دی اف

قیمت : 2,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش نحوه پرکردن اظهار نامه مالیاتی

طریقه پرکردن اظهار نامه مالیاتی کلیه ﺻﻔﺤﺎت ورود اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار،ﻣﺸﺎﺑه ﻓﺮم اﻇﮭﺎرﻧﺎﻣه ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم ﺑه ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی تأثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز

قصد داریم نشان دهیم که طرح هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری موثر بوده است، این کار را به روش پانل دیتا برای استان‌های کشور انجام می‌دهیم. به سؤالاتی مثل ، آیا هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف گاز طبیعی موثر بوده است؟ و اینکه تأثیر آن بر کدام­یک از بخش‌های خانگی و تجاری بیشتر بوده است؟،

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقشه راه هوش تجاری

پاورپوینت تخصصی نقشه راه هوش تجاری اين نقشه 16 گام برای ساخت يک پروژه هوش تجاری را بر طبق همان 6 مرحله انجام هر پروژه مهندسی ,به شرح زير بيان می کند

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریسک‌های بانکی ( شناسایی و مدیریت )

پاورپوینت تخصصی ریسک‌های بانکی ( شناسایی و مدیریت ) ریسک احتمال تفاوت پیامد واقعی از پیامد مورد‌انتظار است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصادخرد

پاورپوینت تخصصی با موضوع اقتصاد خرد

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل