فایل های دسته بندی نمونه سوالات - صفحه 1

پاورپوینت پودمان 4 درس اخلاق حرفه ای

درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم هنرستان های فنی و حرفه ای

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ (ﺟﻠﺪ اول) ﺳﺆاﻻت ﮐﯿﻔﺮي

قیمت : 3,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آزمون عکاسی دیجیتال با جواب

سوالات کلیدی و مهم حرفه عکاس دیجیتال فنی حرفه ای کشور به همراه جواب نمونه سوالات عکاسی دیجیتال فنی حرفه ای قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش و متقاضیان آزمونهای ادواری و مربیان فنی و حرفه ای آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای عکاسی دیجیتال می باشد که در ادامه می توانید نمونه سوالات آزمون ها

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس مدار الکتریکی

نمونه سوالات درس مدار الکتریکی همراه با پاسخ نامه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات گچ کار درجه 3

50 نمونه سوال آزمون فنی حرفه ای گچ کار درجه 3

قیمت : 3,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل