فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

مراحل روایی و پایایی پرسشنامه(روان سنجی)

مراحل روایی و پایایی برای تدوین سوالات یک پرسشنامه تحقیقاتی(روان سنجی)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاچ( 2002)

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاچ دارای 15 گویه است و شامل سه خرده مقیاس است. خستگی تحصیلی با 5 سوال اندازه ­گیری می­شود. ناکارآمدی تحصیلی با 4 سوال بررسی شده، بی علاقگی تحصیلی با 6 سوال اندازه گیری می­شود.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی و همکاران

پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی و همکاران دارای 25 سوال و هر کدام دارای پنج مقیاس و براساس لیکرت 0 تا 4 نمره دارد و نمره کل آن 100 می­باشد. و آزمودنی میزان باور خود را در طیف چند درجه­ای مشخص می نماید.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رضایت از زندگی هیوبنر

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی، خود) است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو

دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو دارای 26 سوال و با فرمت word این یک پرسشنامه استاندارد و تایید شده میباشد که در تمامی شرکت های داخلی و خارجی ورد استفاده قرار میگیرد و مرسوم ترین و پر استفاده ترین پرسشنامه برای بهره وری نیروی انسانی است و 7 بعد بهره وری نیروی انسانی را مورد سنجش قرار میدهد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

مجموعه 4 عدد پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ارزيابی عملکرد کارکنان (word)

پرسشنامه حرفه ای مخصوص ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت یا سازمان دولتی یا خصوصی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه دارای 41 سوال می باشد(پرسشنامه ارزيابی عملکرد کارکنان,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه عملکرد کارکنان,سنجش عملکرد کارکنان,ارزیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل