فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

گزارش كارآموزی كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوی

دانلود گزارش كارآموزی كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوی

قیمت : 4,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته ی مهندسی صنایع در کارخانه تولید شیر سویا و فرآورده های آن

گزارش کارآموزی برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و تضمین کیفیت کارخانه تولید شیر سویا و فرآورده های آن مخصوص رشته ی مهندسی صنایع

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کار در کارگاه تولید کشمش از انگور

دانلود گزارش کارآموزی کار در کارگاه تولید کشمش از انگور رشته صنایع غذایی

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شرکت کشت و صنعت گلستان

دانلود گزارش کارآموزی درشرکت کشت و صنعت گلستان رشته صنایع غذایی شرکت کشت وصنعت گلستان دزفول یک کارخانه تولیدکننده ی روغن نباتی است که ارزش غذایی روغن های نباتی خصوصاً انواع مایع آن به عنوان یکی از حیاتی ترین مواد مورد نیاز انسانها شناخته شده است.

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در کارخانه فراورده های لبنی

دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل