فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

کاربرگ های نگاره های فارسی اول ابتدایی

کاربرگ های نگاره های ۱ تا ۱۰

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هفتم درس13 سفرغذا

متوسطه اول /هفتم/علوم تجربی/درس13/سفرغذا

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم مناسب برای ارائه کنفرانس به صورت انفرادی یا کلاسی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فصل سوم علوم تجربی پایه چهارم

نکات مهم فصل سوم علوم تجربی پایه چهارم، انرژی نیاز هر روز ما

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فصل دوم ریاضی پایه هشتم

نکات مهم درس دوم ریاضی پایه هشتم، اعداد اول

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معنی واژه های دشوار کتاب فارسی سوم دبستان

معنی واژه های دشوار کتاب فارسی سوم دبستان به تفکیک درس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فصل اول ریاضی پایه هشتم

نکات مهم درس اول ریاضی پایه هشتم، عددهای صحیح و گویا

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس 20 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

نکات مهم درس 20 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جمله فعلیه واسمیه

جزوه جمله اسمیه وفعلیه(فاطمه رضایی)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی