فایل های دسته بندی علوم تجربی - صفحه 1

جزوه سلولی مولکولی زیست شناسی

دانلود کاملترین جزوه زیست سلولی ومولکولی

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت وسایل ارتباط شخصی پایه ششم

این فایل با توجه به موضوع وسایل ارتباط شخصی در کتاب علوم ششم طراحی گردیده است.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 9 پیام های آسمان_پایه هفتم

این فایل با توجه به درس 9 کتاب پیام های آسمان پایه هفتم تهیه و تولید گردیده است. سازنده: محمدطه کاظمی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه هفتم

این فایل با توجه به درس 4 کتاب علوم پایه هفتم تهیه و تولید گردیده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 12 علوم ششم

این فایل با توجه به درس 12 کتاب علوم پایه ششم تهیه و تولید گردیده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 13 علوم تجربی پایه ششم

این فایل با توجه به درس 13 کتاب علوم پایه ششم تهیه و تولید گردیده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس دو علوم پایه ششم (سر گذشت دفتر من)

این فایل با توجه به درس 2 کتاب علوم پایه ششم تهیه و تولید گردیده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فسیل ها

در این فایل توضیحاتی در مورد فسیل می خوانید.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 11 علوم تجربی ششم

این فایل با توجه به درس 11 کتاب علوم تجربی پایه ششم تولید گردیده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی