فایل های دسته بندی فارسی - صفحه 1

نکات ستایش ودرس اول و2 کارگاه متن پژوهی دهم ریاضی

نکات تیزهوشانی ومهم درس ستایش و درس اول و پاسخ کارگاه های متن پژوهی 1و2با خط خوانا و رنگی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم فارسی نهم

این فایل شامل :معنی لغات دشوار درس،معنی ابیات، دانش های زبانی و ادبی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه درس دوم فارسی نهم

معنی لغات دشوار درس،معنی ابیات، دانش های زبانی و ادبی

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فارسی کنکور

دانلود کاملترین جزوه فارسی کنکور

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه درس دوم ادبیات هشتم

در اینجا تمام معانی شعر ها و آرایه ها و نکات دستوری و تاریخ ادبیات درس دوم برای شما گنجانده شده است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه درس اول ادبیات هشتم

در اینجا تمام معانی شعر ها و آرایه ها و نکات دستوری و تاریخ ادبیات درس اول برای شما گنجانده شده است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه درس ستایش ادبیات هشتم

در اینجا تمام معانی شعر ها و آرایه ها و نکات دستوری و تاریخ ادبیات درس ستایش برای شما گنجانده شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه درس اول فارسی نهم

معنی لغات، معنی تک تک ابیات به همراه دانش های ادبی و زبانی هر بیت ویژه ورود به مدارس خاص تیزهوشان و نمونه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه ستایش فارسی نهم

معنی لغات، معنی تک تک ابیات به همراه دانش های ادبی و زبانی هر بیت ویژه ورود به مدارس خاص تیزهوشان و نمونه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی