فایل های دسته بندی قرآن - صفحه 1

پاورپونت تمام دروس قرآن هفتم

دانلود پاورپونت تمام دروس قرآن هفتم

قیمت : 15,545 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالیانه قرآن پایه نهم

دانلود طرح درس سالیانه قرآن پایه نهم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم

دانلود طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پوشه کار ششم ابتدایی (قرآن ، هدیه ، علوم ، اجتماعی ، تفکر و پژوهش)

پوشه کار *پاورپوینت*شامل درس های ( قرآن ، هدیه ، علوم ، اجتماعی ، تفکر و پژوهش ) ششم میباشد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات قرآن هفتم درس ۹ و ۱۰ و ۱۱

سوالات قرآن هفتم درس ۹ و ۱۰ و ۱۱

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل