فایل های دسته بندی هنر - صفحه 1

طرح درس سالانه پیشنهادی هنر پایه ششم

دانلود طرح درس سالانه پیشنهادی هنر پایه ششم

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه درس هنر پایه ششم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه درس هنر پایه ششم ابتدایی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه هنر سوم دبستان

دانلود طرح درس سالانه هنر سوم دبستان

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مبانی هنرهای تجسمی درس اول و دوم

دانلود خلاصه مبانی هنرهای تجسمی فن و حرفه دهم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تبریک روز معلم

این پاورپوینت برای روز معلم سال 1400 طراحی و ثبت گردید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل