فایل های دسته بندی زبان انگلیسی - صفحه 1

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی دهم

دانلود پاورپوینت حرفه ای درس سوم زبان انگلیسی دهم

قیمت : 10,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی دهم

دانلود کاملترین پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی دهم

قیمت : 10,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان انگلیسی همه رشته ها پایه دوازدهم

جزوه زبان انگلیسی همه رشته ها پایه دوازدهم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تدریس درس 1 هشتم (زبان انگلیسی)

پاورپوینت حرفه ای تدریس درس 1 هشتم (زبان انگلیسی) جهت استفاده برای تدریس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش گرامر انگلیسی

پاورپوینت گرامر زبان انگلیسی (direct object,indirect object,adjective complement )

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه نهم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه نهم

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه نهم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه دهم

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه دهم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی