فایل های دسته بندی شهرداری و شورا ها - صفحه 1

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

مجموعه کامل قوانین و مقررات مربوط به شهرداری مناسب برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قانون تشکیل شهرداری ها (و اصلاحات بعدی) برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

دانلود کتاب و جزوه قانون تشکیل شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن مناسب برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دفترچه نمونه سوالات تخصصی استخدامی آزمون شهرداری

دفترچه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری برای رشته های عمران، معماری و شهرسازی و جغرافیا به صورت تست

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اهداف ، وظایف و پست های سازمانی وزارت‌ کشور برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

اهداف، وظایف و پست های سازمانی وزارت‌ کشور مناسب برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور مناسب برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

منتخبی از قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور مناسب برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها 

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه برنامه ریزی روستایی برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداریها

جزوه برنامه ریزی روستایی برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات و نکات مهم قوانین شهر و شهرداری و آزمون استخدامی شهرداری

مجموعه سوالات و نکات مهم قوانین شهر و شهرداری و آزمون استخدامی شهرداری نمونه سوالات کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آمایش سرزمین برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

جزوه آمایش سرزمین برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها در 10 سال گذشته

نمونه سوالات دروس عمومی استخدام کارشناس شوراها و شهرداری ها در قالب یک فایل طی 10 سال گذشته بیش از 1000صفحهشامل ادبیات، دینی، انگلیسی، هوش، کامپیوتر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی