فایل های دسته بندی کمک های اولیه - صفحه 1

پاورپوینت کمک های اولیه برای شکستگی ها و صدمات اسکلتی بدن

فایل فوق در رابطه با انواع شکستگی ها، در رفتگی ها و کمک های اولیه مورد نیاز برای هر یک از آن ها توضیحاتی ارائه می دهد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوریتم احیای قلبی ریوی بالغین (CPR 2020)

الگوریتم احیای قلبی ریوی بالغین (CPR 2020) مطابق با جدید ترین بروز رسانی ها در انجمن قلب آمریکا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل