فایل های دسته بندی Python - صفحه 1

بازی مارپله با زبان پایتون

سورس کد بازی مارپله با زبان برنامه نویسی پایتون

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار موزیک پلیر با زبان پایتون

سورس کد نرم افزار موزیک پلیر با زبان برنامه نویسی پایتون

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازی دوز با زبان پایتون

سورس کد بازی دوز به همراه هوش مصنوعی با زبان برنامه نویسی پایتون

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازی Tetris (خانه سازی) با زبان پایتون

سورس کد بازی Tetris (خانه سازی) با زبان برنامه نویسی پایتون

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازی منچ با زبان پایتون

سورس کد بازی منچ با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه تست سرعت اینترنت با زبان پایتون

سورس کد برنامه تست سرعت اینترنت با زبان برنامه نویسی پایتون

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ماشین حساب مهندسی با زبان پایتون

سورس کد ماشین حساب مهندسی با زبان برنامه نویسی پایتون

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازی 2048 با زبان پایتون

سورس کد بازی 2048 با زبان برنامه نویسی پایتون

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وایت برد مجازی با زبان پایتون

سورس کد برنامه وایت برد مجازی با زبان پایتون

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی