فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

مدل آباکوس سد قوسی morrow point با فرمت cae , jnl

مدل آباکوس سد قوسی morrow point در قالب فایل cae , jnl بدون error و آماده تحلیل

قیمت : 500,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل آباکوس سد امیرکبیر

مدل آباکوس سد قوسی امیرکبیر در قالب فایل cae , jnl بدون error و آماده تحلیل

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین درس پایداری سازه های چن Solution Manual of Structural Stability Chen & Lui general/column..

دانلود حل تمرین درس پایداری سازه های چن - تمرین ها کامل نیستند ولی سعی شده که سخت ترین ها حل شوند... Solution Manual of Structural Stability - Theory and Implementation Chen & Lui general/column/beam-column/frame/energy&numerical

قیمت : 15,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیرجانسون ویرایش دهم

دانلود حل المسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیرجانسون ویرایش دهم

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مهندسی پی

دانلود کاملترین جزوه مهندسی پی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه نویسی دینامیک خاک

خلاصه نویسی دینامیک خاک شامل مشخصات دینامیکی خاک، روانگرایی و پایداری دیوار حائل و شیروانی ⚪️ ویژه آزمون دکتری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش عملی GIS

دانلود کاملترین جزوه آموزش عملی GIS

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اتوکد سیویل تری دیcivil 3D

دانلود کاملترین جزوه اتوکد سیویل تری دیcivil 3D

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نقشه برداری زیرزمینی

دانلود کاملترین جزوه نقشه برداری زیرزمینی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی