فایل های دسته بندی نساجی - صفحه 1

گزارش كارآموزی شرکت ایران پولین

شرکت ایران پولین (سهامی عام ) با سرمایه اولیه دویست میلیون ریال در تاریخ 23/7/1353 تحت شماره 19833 در اداره ثبت شرکتهای مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موسسین شرکت بانک صنعت و معدن گروه صنعتی ملی – پشتیبانی ایران برک شرکتهای سهامی خاص فرش گیلان و آقای مهدی هرندی بوده و آقای مهندس علی محمد شریفی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح جدید سوزن چرخ خیاطی

این طر ح جدید برای نوعی تکنیک ساخت سوزن برای کلیه چرخهای خیاطی می باشد

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل