فایل های دسته بندی Fortran - صفحه 1

پروژه CFD (جریان آرام داخل لوله) به همراه کد نوشته شده

پروژه جریان آرام در داخل لوله می باشد که دارای توزیع دمای دوبعدی در جهت طول و شعاع می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه CFD به همراه کد فورترن

در قسمت متن شرح فایل به صورت کامل توضیح داده شده است همچنین به تضاویر هم توجه کنید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل