فایل های دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات - صفحه 1

کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف کارشناسی ارشد

کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف کارشناسی ارشد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب احتمال مهندسی مدرسان شریف کارشناسی ارشد

کتاب احتمال مهندسی مدرسان شریف کارشناسی ارشد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب معادلات مدرسان شریف کارشناسی ارشد

کتاب معادلات دیفرانسیل مدرسان شریف کارشناسی ارشد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب الکترونیک مدرسان شریف کارشناسی ارشد

کتاب الکترونیک مدرسان شریف کارشناسی ارشد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب بلاکچین میش بینی قیمت رمز ارزها

قیمت رمز ارز بیت کوین با استفاده از svmو رگرسیون خطی میش بینی می کند مخصوص پروژه کارشناسی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه برق صنعتی

اموزش وسایل و تجهیزات برق

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورکار آزمایشگاه الکترونیک (1)

شامل درسنامه های کاربردیدر این دستور کار سعی شده بر اساس قابلیتها و امکانات موجود در آزمایشگاه الکترونیک، و با توجه به زمانانجام هر آزمایش و نیز محتوای درس الکترونیک آزمایشهای اساسی و مورد نیاز دانشجویان جهت فهم بیشتر مطالب درس الکترونیکگردآوری، طراح...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی پست برق فشار قوی

آنچه در این گزارش ارائه شده و مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد بخشی از سیستم های قدرت تحت عنوان پست فشار قوی است که یکی از حیاتی ترین بخش های سیستم قدرت می باشد. در این گزارش به طور کلی به توضیح و بحث در مورد علت احداث پست های فشار قوی و بررسی عوامل دخیل در طراحی پست های فشار قوی می پردازیم.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه PLC - پی ال سی

جزوه پی ال سی می باشد با این جزوه در یادگیری پی ال سی پیشتاز باشید.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی