فایل های دسته بندی دام و طیور - صفحه 1

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

سال 1385خلاصه طرح ;موضوع طرح : پرورش شترمرغ نوع توليدات : شترمرغتعداد شاغلين : 12نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال) سرمايه گذاري كل طرح : 7919/8 سرمايه گذاري ثابت : 7571/1 سرمايه در گردش : 164 در آم...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرواربندی گاو و گوساله گوشتی ۱۵۰ راس

خلاصه طرح:موضوع طرح:دستگاه صادره كننده مجوز:ظرفيت اسمي توليدات: 150 راسنوع توليدات:تعداد شاغلين: 17 نفرسرمايه گذاري كل طرح: 2115.37 ميليون ريالسرمايه گذاري ثابت: 1821.56 ميليون ريالسرمايه در گردش: 293.82 ميليون ريالدرآمد ساليانه: 3348.00 ميليون ريالس...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرواربندی گاو و گوساله گوشتی ۱۰۰ راس

سال ۱۳۸۵خلاصه طرح:موضوع طرح:دستگاه صادره كننده مجوز:ظرفيت اسمي توليدات: 100 راسنوع توليدات:تعداد شاغلين: 13 نفرسرمايه گذاري كل طرح: 1515.20 ميليون ريالسرمايه گذاري ثابت: 1311.76 ميليون ريالسرمايه در گردش: 203.45 ميليون ريالدرآمد ساليانه: 2232.00 ميلي...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش بلدرچین ۴۲۰۰۰۰ قطعه

خلاصه طرح:موضوع طرح: پرورش بلدرچيندستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزيظرفيت اسمي توليدات: 420000 قطعهنوع توليدات: بلدرچينتعداد شاغلين: 20 نفرسرمايه گذاري كل طرح: 6852.88 ميليون ريالسرمايه گذاري ثابت: 6631.09 ميليون ريالسرمايه در گردش: 221.79 م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش بره پرواری ۱۰۰۰ راس

سال ۱۳۸۵خلاصه طرح:موضوع طرح: پرورش بره پرواريدستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزيظرفيت اسمي توليدات: 1000 راس در دورهنوع توليدات: گوسفند زندهتعداد شاغلين: 15 نفرسرمايه گذاري كل طرح: 2091.00 ميليون ريالسرمايه گذاري ثابت: 1915.23 ميليون ريالسرما...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش بره پرواری ۷۵۰ راس

سال ۱۳۸۵خلاصه طرح:موضوع طرح: پرورش بره پرواريدستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزيظرفيت اسمي توليدات: 750 راسنوع توليدات: پرورش بره پرواريتعداد شاغلين: 12 نفرسرمايه گذاري كل طرح: 1608.26 ميليون ريالسرمايه گذاري ثابت: 1470.28 ميليون ريالسرمايه د...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی خوراک دام و طیور (کنسانتره میوه)

دانلود طرح توجیهی فنی و مالی و اقتصادی مکمل سازی خوراک دام و طیور (کنسانتره میوه)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اصول نه شرقی نه غربی امام خمینی

دانلود مقاله اصول نه شرقی نه غربی امام خمینی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تغذیه دام

دانلود فایل مقاله تغذیه دام

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی