فایل های دسته بندی نقشه برداری و نقشه کشی - صفحه 1

پروژه مکان یابی در نرم افزار ArcGIS

هدف از این پروژه پیدا کردن بهترین مکان برای اسکان مجدد روستای سیلوه می باشد. این روستا به علت واقع شدن در مخزن سد سیلوه میبایستی به یک محل دیگر منتقل شود. منطقه مورد مطالعه واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر میباشد . منطقه مورد مطالعه شامل محدوده اطراف سد مخزنی سیلوه می باشد که در نقشه ر

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توپوگرافی با دوربین تئودولیت (نقشه برداری)

نقشه برداری و توپوگرافی منطقه ایی با دوربین تئودولیت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقشه كشی فنی در هنرستان

كتاب تاليفی دارای شماره كتابشناسی ملی ، فيپا وشابك مربوط به آموزش درس نقشه كشی فنی در هنرستان می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل