فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

تدریس فصل اول ریاضی چهارم بخش معرفی میلیون

تدریس فصل اول ریاضی چهارم بخش معرفی میلیون به صورت ویدیویی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدریس فصل اول ریاضی چهارم بخش الگوها

تدریس فصل اول ریاضی چهارم بخش الگوها به صورت ویدیویی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم با جواب

سوالات درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم به همراه جواب و فیلم تدریس

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدریس فصل اول بخش عدد نویسی ریاضی چهارم به صورت ویدیویی

تدریس فصل اول بخش عدد نویسی ریاضی چهارم به صورت ویدیویی و لینک شده

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات درس11 علوم پایه چهارم با جواب

سوالات درس 11 علوم پایه چهارم با جواب به همراه فیلم تدریس

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات درس 1تا4 علوم تجربی پایه چهارم به همراه جواب

سوالات درس 1 تا 4 علوم تجربی پایه چهارم به همراه جواب

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدریس درس دهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم

تدریس درس دهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم+ فیلم آموزش فایل

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدریس درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم

تدریس درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم+ فیلم آموزش فایل

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدریس درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه چهارم

تدریس درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه چهارم+ فیلم آموزش فایل

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی