فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 1

رسم طیف پاسخ زلزله ی کوبه با استفاده از نرم افزار matlab و با روش انتگرال دوهامل

رسم طیف پاسخ زلزله ی کوبه با استفاده از نرم افزار matlab و با روش انتگرال دوهامل

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب رسم خطوط جریان و میدان سرعت

رسم الگوریتم و متن کامل برنامه MATLAB برای رسم خطوط جریان و میدان سرعت به همراه خروجی آنجریان و میدان سرعت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب تبدیل فوریه FFT

توضیح کامل تبدیل فوریه و کاربرد آن به همراه کد برنامه آن در MATLAB بر روی یک مثال پیش فرض به همراه الگوریتم و متن کامل برنامه و خروجی آن بر نمودارها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدمتلب CFD یا دینامیک سیالات محاسباتی

چهار مساله انتقال حرارت برای نفوذ حالت دائم یک بعدی،جابجایی و نفوذ یک بعدی دائم به سه روش طرح اختلاف مرکزی طرح اختلاف بالادست و طر ح نمایی  همراه با شرح مساله الگوریتم و متن کامل برنامه در MATLAB به همراه خروجی و نمودارها

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدهای شبکه عصبی مصنوعی در متلب

بیش از 25۰خط کد متلب کدهای آماده شبکه عصبی مصنوعی این مجموعه شامل کد متلب، اکسل ورودی به شبکه و فایل ورد توضیح کدهای شبکه است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در متلب

دانلود کد متلب الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان ACO الگوریتم کلونی مورچه ؛انسان همیشه برای الهام گرفتن به جهان زنده پیرامون خود نگریسته است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه فعال سازی ساپورت پکیج آردوینو در متلب و تنظیمات مربوطه

با استفاده از این فایل می توانید نحوه استفاده از متلب برای کدینگ میکر آردوینو به صورت model base فرا بگیرید.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه متلب برای روش گرادیان مزدوج

دستورات روش گرادیان مزدوج به ساده ترین شکل در برنامه متلب نوشته شده است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه متلب برای گرام اشمیت (یکا متعامد سازی)

برنامه متلب برای گرام اشمیت (یکا متعامد سازی)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی