فایل های دسته بندی صنایع دستی و گردشگری - صفحه 1

پاورپوینت گردشگری کشاورزی و تاثیران درتوسعه کشاورزی و صنایع روستایی

گردشگری کشاورزی از جمله راهبردهایی است که در چند دهه اخیر برای متنوع ساختن اقتصاد روستایی و توسعه پایدار روستایی مطرح شده است.

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی مجتمع گردشگری با غذای سنتی وام یک میلیارد در سال 97

طرح توجیهی اشتغال فراگیر گردشگری با غذای سنتی با اشتغال ۱۰ نفر در سال 97

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل