فایل های دسته بندی صنایع دستی و گردشگری - صفحه 1

طرح توجیهی مجتمع گردشگری با غذای سنتی وام یک میلیارد در سال 97

طرح توجیهی اشتغال فراگیر گردشگری با غذای سنتی با اشتغال ۱۰ نفر در سال 97

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل