فایل های دسته بندی فرم ها و مستندات حقوقی - صفحه 1

نمونه فرم قرار توقف تحقیقات و منع تعقیب به صورت خام

نمونه فرم قرار توقف تحقیقات و منع تعقیب به صورت خام در قالب ورد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه فرم قرار ترک تعقیب و منع تعقیب به صورت خام

دانلود نمونه فرم قرار ترک تعقیب و منع تعقیب به صورت خام در قالب ورد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه فرم قرار اناطه

دانلود نمونه فرم قرار اناطه به صورت ورد کاملا قابل ویرایش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه قرارداد خام خرید , نصب و راه اندازی آسانسور

دانلود نمونه قرارداد خام خرید , نصب و راه اندازی آسانسور به صورت ورد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه قرارداد خام نگهداری , راهبری , سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

دانلود نمونه قرارداد خام نگهداری , راهبری , سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور به صورت ورد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه قرارداد خام واگذاری و تعمیر و راهبری آسانسور

دانلود نمونه قرارداد خام واگذاری و تعمیر و راهبری آسانسور به صورت ورد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسورهای واحد های تابعه دانشگاه

دانلودنمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسورهای واحد های تابعه دانشگاه به صورت ورد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه قرارداد خام پیمانکاری برق کشی مجتکع های مسکونی , تجاری , اداری

دانلود نمونه قرارداد خام پیمانکاری برق کشی مجتکع های مسکونی , تجاری , اداری به صورت ورد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه قرارداد اجرای کامل عملیات ساختمانی , ابنیه , تاسیسات برقی , تاسیسات مکانیکی

دانلود نمونه قرارداد اجرای کامل عملیات ساختمانی , ابنیه , تاسیسات برقی , تاسیسات مکانیکی به صورت ورد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی