فایل های دسته بندی بیمه - صفحه 1

جزوه حقوق بیمه

انوع بیمه مسئولیت،حقوق بیمه گر و بیمه گذار،وظایف بیمه گر و بیمه گذار ، فواید و مزایای بیمه،،وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ، اقسام موضوع بیمه از نظر عرف بیمه، ویژگی های بیمه عمر ، انواع خطرات در بیمه ، مهمترین خطرات بیمه ای در خشکی و دریا ، شرایط عمومی بیمه ،شرایط خصوصی بیمه ، موارد فسخ قرارداد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول مقررات و رشته های بیمه ای جلد 1 و 2

دانلود فایل pdf کتاب اصول مقررات و رشته های بیمه ای جلد 1 و 2

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل