فایل های دسته بندی مهندسی پزشکی - صفحه 1

آشنایی با MRI

آشنایی با MRI قابل ارائه در دانشگاه

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تفسیر سیگنال مغزی EEG

بعد از خواندن فایل 92 صفحه ای توانایی تفسیر سیگنال EEG را به دست خواهید آوردفایل به صورت انگلیسی و قابل ارائه در پروژه های دانشگاهی با کسب نمره عالیمی باشد.

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیگنال EEG

دانلود پاورپوینت انگلیسی سیگنال EEG

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد ماشین های تقریب بردارهای پشتیبان(SVRM) در پیشبینی مقدار گلوکز خون در بیماران دیابتی

گزارش پروژه کاربرد ماشین های تقریب بردارهای پشتیبان(SVRM) در پیشبینی مقدار گلوکز خون در بیماران دیابتی در این تحقیق با استفاده از ماشین تقریببردارهای پشتیبان (SVRM) سعیمی شود مقدار گلوکز خون پیشبینی شود. سیستم طراحی شده با دریافت سیگنال...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم پیشبینی کننده میزان گلوکز خون در بیماران دیابتی با استفاده از روش Local Fuzzy Reconstruction

در این گزارش یک مدل کهاز تئوری های کیاس برای پیشبینی میزان گلوکز خون استفاده می کند را مورد آزمایشقراردهیم. روش       local fuzzy reconstruction یکی از عملی ترین روشهای غیر خطی پیشبینیکننده به شمار می رود، که در ای...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشبینی میزان گلوکز خون در بیماران دیابتی با استفاده از شبکه های عصبی

این فایل گزارش پروژه ای در مورد پیشبینی میزان گلوکز خون در بیماران دیابتی  با استفاده از شبکه های عصبی MLP و RBF است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین درس مهندسی پزشکی ابزار دقیق وبستر SOLUTIONS MANUAL OF MEDICAL INSTRUMENTATION: Application

حل تمرین درس پایداری سازه های چن به همراه کتابSolution Manual of Structural Stability - Theory and Implementation Chen & Lui

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تجهیزات پزشکی

جزوه درس تجهیزات پزشکی استاد فرجامی نژاد

قیمت : 9,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد رادار در پزشکی

کاربردهای رادار و معرفی رادارها

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی