فایل های دسته بندی اقتصاد و حسابداری - صفحه 1

جزوه مفاهیم و اصول سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

دانلود جزوه مفاهیم و اصول سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع نیروی برق

دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق در شهر مشهد مخصوص رشته حسابداری

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کار در بخش حسابداری شرکت

دانلود گزارش کارآموزی کار در بخش حسابداری شرکت مخصوص رشته ی حسابداری

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی اداره ی امور ایثارگران و جانبازان

دانلودگزارش کارآموزی اداره ی امور ایثارگران و جانبازان مخصوص رشته ی حسابداری

قیمت : 4,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در راه اهن لرستان

دانلود گزارش کارآموزی در راه اهن لرستان مخصوص رشته ی حسابداری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی حسابداری در واحد انبار داری و باربری شرکت هواپیمایی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در واحد انبار داری و باربری شرکت هواپیمایی

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی در شهرداری بخش امور مالی و حسابداری مخصوص رشته حسابداری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل