فایل های دسته بندی ساخت و تولید - صفحه 1

جزوه راهنمای انتخاب ابزار و پارامتر های ماشینکاری SANDVIK

آموزش نرم افزار هوشمند انتخاب ابزار ماشینکاری SANDVIK

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل کیفیت لاستیک و پلاستیک و روش های تزریق

پلاستیک محصولی است که به منظورهای مختلفی بکار می رود پلاستیک ممکن است سخت یا نرم باشد شفاف یا مات باشد می تواند شبیه چوب یا چرم یا ابریشم بنظر آید.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل