فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه قلدری پاتچین

فايل مورد نظر ترجمه پرسشنامه قلدري پاتچين مي باشد. اين پرسشنامه تا به حال به صورت فايل دانلودي در اختيار دانشجويان نبوده است.این فایل با 15 پرسش و با فرمت قابل ویرایش ورد (word) میباشد کاملا قابل اجرا و ویرایش در موبایل و کامپیوتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90)

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25(فرم کوتاه شده SCL-90)هاین پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نشانه­هایاختلالات روانی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت ب...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون کاربر ماساژ

آزمون کاربر ماساژ جهت دریافت گواهینامه ماساژ برگزار می شود

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پداگوژی (سری سوم)

آزمون پداگوژی جهت دریافت گواهینامه مربیگری برگزار می شود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پداگوژی (سری دوم)

سوالات آزمون پداگوژی (سری دوم) آزمون پداگوژی جهت دریافت گواهینامه مربیگری برگزار می شود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پداگوژی

سوالات آزمون پداگوژی سری اول آزمون پداگوژی جهت دریافت گواهینامه مربیگری برگزار می شود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مراحل روایی و پایایی پرسشنامه(روان سنجی)

مراحل روایی و پایایی برای تدوین سوالات یک پرسشنامه تحقیقاتی(روان سنجی)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاچ( 2002)

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاچ دارای 15 گویه است و شامل سه خرده مقیاس است. خستگی تحصیلی با 5 سوال اندازه ­گیری می­شود. ناکارآمدی تحصیلی با 4 سوال بررسی شده، بی علاقگی تحصیلی با 6 سوال اندازه گیری می­شود.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی و همکاران

پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی و همکاران دارای 25 سوال و هر کدام دارای پنج مقیاس و براساس لیکرت 0 تا 4 نمره دارد و نمره کل آن 100 می­باشد. و آزمودنی میزان باور خود را در طیف چند درجه­ای مشخص می نماید.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی