فایل های دسته بندی مهندسی نانو و نانو تکنولوژی - صفحه 1

جزوه نانو

جزوه کامل و جامع نانو فناوری چیست کاربرد نانو فناوری وتقسیم بندی ان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تحقیقاتی فناوری نانو

ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ  . ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ  ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ   ﮔﺮﺍﻥ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺐ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﻟ ﻗﺪﻳﻤﻲ Medieal forges) ﻫﺎﻱ (ﺷﻜﻞ ﺑﺮﺍﻱ  ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻛﺮﺩﻩ ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فواید و مضرات فناوری نانو

دانلود مقاله بررسی فواید و مضرات فناوری های نانو pdf و word

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل