فایل های دسته بندی کشاورزی و شیلات - صفحه 1

گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک تعیین دبی وزنی و حجمی

گزارش کارآزمایشگاه هیدرولیک با موضوع تعیین دبی به روش وزنی و حجمی

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در کشت و صنعت امام خمینی(ره)

دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی در کشت و صنعت امام خمینی(ره) باموضوع آبیاری نیشکر

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل